OJCIEC FRANCISZEK BÄNSCH

Oblat Maryi Niepokalanej

Krótka biografia ojca Franciszka Bänscha
Misjonarz Oblat dla Niemiec
Dobry Pasterz w Dreźnie na Placu Monachijskim

Ojciec Franciszek Bänsch postrzegał każdego skazanego na śmierć, niezależnie od jego winy, przede wszystkim jako osobę ludzką. Jeden z więźniów napisał do niego: „Obojętnie z jakim pracownikiem KPD czy obcokrajowcem rozmawiałem, wszyscy zachwycali się miłością Ojca do więźniów”. Oczywiście ojciec Franciszek Bänsch rozróżniał więźniów politycznych od przestępców i morderców. W przypadku tych ostatnich chodziło o ich indywidualne nawrócenie do Boga, ale także o pojednanie z bliźnimi. Więźniowie polityczni nie byli w jego oczach przestępcami. Tu chodziło mu raczej o pogodzenie ich z ich trudnym losem. „Chodziło o to, żeby skazani na śmierć nie opuszczali świata w rozpaczy, złości i nienawiści, ale aby zamiast tego rozpoczęli swoją podróż do wieczności pojednani z Bogiem” – mawiał ojciec Bänsch.

Cel: Pojednanie