Otec Franz Bänsch – tvůrce smíru v časech hrůzy

"

Pro šíření     
Vykupitelova     
království je třeba     
se pokusit o všechno.

Evžen de Mazenod, Předmluva k řeholním konstitucím
Dítě diaspory

První světová válka změnila život i Franze Bänsche. Nejdříve sám narukovat nemusel, ale mnoho jeho učitelů a spolužáků ano. V roce 1917 přišla řada i na něj. Ve svém domovském Sasku se i on musel přihlásit ke „službě ve zbrani“. Nebyl ale ještě nasazen do blízkosti fronty. Jeho jednotka byla postupně přesouvána daleko za zákopy. Franz využíval času, který měl, aby se připravil na nejasnou budoucnost vojáka v poziční válce. Využil také zpovědi, „aby měl před Pánem Bohem čistý stůl“. Přímé nasazení na frontu ho naštěstí minulo. Po uzavření příměří se jeho jednotka začátkem listopadu 1918 stáhla zpět do Saska.

"

... mít před Pánem Bohem čistý stůl.

o. FRANZ BÄNSCH
Misionář oblát pro Německo
"

Středem mého života musí být předsevzetí stát se svatým.

o. FRANZ BÄNSCH
Knězem ve dvou diktaturách
Knězem v době NDR

Konec války přinesl oblátům v Drážďanech novou diktaturu. Za režimu proticírkevní Jednotné socialistické strany Německa se začal opravovat dům i kostel. K tomu se musela nově organizovat pastorace ve zničených městských částech. Navíc se otec Bänsch začal starat také o uprchlíky.

Zpětně se o práci otce Bänsche v Drážďanech – Plauen říkalo: „Jeho skromný charakter, smysl pro humor, ochota a pohostinnost mu otevíraly srdce lidí.“

"

Jeho skromný charakter, smysl pro humor, ochota a pohostinnost mu otevíraly srdce lidí.

Nekrolog otce Franze Bänsche
Dobrý pastýř v Drážďanech na „Mnichovském náměstí“
"

Jak velikou útěchu mi přinášely vaše návštěvy na cele.

Přeživší z „Mnichovského náměstí“
Obrácení a smíření

Otec FranzBänsch vnímal každého odsouzence k smrti jako člověka, nezávisle na jeho náboženském přesvědčení. Jeden bývalý vězeň mu v roce 1946 napsal: „Jak velikou útěchu mi přinášely vaše návštěvy na cele … Každý komunista, každý cizinec, se kterými jsem ve věznici mluvil, básnil o vaší lásce k odsouzeným.“

Nicméně i otecBänsch rozlišoval mezi politickými vězni a zločinci nebo vrahy. U těchto posledních mu šlo o osobní obrácení k Bohu a smíření s lidmi. Ale političtí vězni v jeho očích žádnými zločinci nebyli. Snažil se je dovést ke smíření se svým těžkým osudem. „Tady šlo především o to, aby odsouzení na smrt neodcházeli z tohoto světa v zoufalství, hněvu a nenávisti, nýbrž aby nastoupili cestu na věčnost smířeni s Bohem,“ napsal Bänsch.

"

Tady šlo především o to, aby odsouzení na smrt neodcházeli z tohoto světa v zoufalství, hněvu a nenávisti, nýbrž aby nastoupili cestu na věčnost smířeni s Bohem

o. Franz Bänsch
Program: smíření
"

Umírají pro smířený a pokojný svět.

o. Franz Bänsch
Vzor pro dnešní dobu
"

Spasitel k tomu dá každému dostatek milostí.

o. Franz Bänsch
Leseproben
Misionáři obláti Vždy blízcí lidem
Eugen von Mazenod